Avís legal

Avís legal

Titularitat de lloc web

https://www.mamabepo.com/ és propietat de Portabella i Fills S.L. (Des d’ara mamabepo) amb CIF: B-63.797.849 amb domicili en Carrer Nou, 3 Sallent (Barcelona) Direcció de contacte info@mamabepo.com i el telèfon (+34) 677.025.681

Finalitat del lloc web

El propòsit del lloc és la venda de productes manufacturats per a nadons i adults

Els productes en venda que s’ofereixen i publiquen en aquesta web es troben definits i sotmesos a unes condicions legals que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen el present Avís Legal. Per tant, amb anterioritat a la utilització d’aquests serveis, l’Usuari també ha de llegir atentament les corresponents Condicions legals.

Aceptació de l’usuari

L’ús de la web li atorga la condició d’usuari del mateix (en endavant, “l’Usuari”), i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per la “web”, en el moment mateix en què l’Usuari accedeixi a la mateixa. Com a conseqüència, és deure de l’Usuari llegir detingudament el present avís legal cada vegada que utilitzi la web, pel fet que aquesta pot patir modificacions.

Ús del lloc web i Responsabilitat de l’usuari

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, així com els seus serveis i continguts sense contravenir, les condicions d’ús de la mateixa, la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic.

Així mateix queda prohibit l’ús del lloc web amb finalitats il·lícites o lesius contra mamabepo o tercers, o que puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la web.

Tant l’accés al web com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos el mateix, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

mamabepo es reserva el dret a denegar en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, l’accés al web a aquells usuaris que incompleixin aquest avís legal.

Política de privacitat i de protecció de dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a l’usuari del que estableix l’article 5 de la Llei, que les dades introduïdes tant en els formularis de contacte, del nostre site s’emmagatzemaran en fitxers propietat de Portabella i Fills SL al qual se li donarà el tractament estipulat per la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

La finalitat per a la qual està destinat el formulari de registre és la gestió de clients i de la gestió de vendes,

Totes les dades requerides a través de la pàgina web són obligatoris i només s’utilitzaran per als fins propis de la pàgina web, comprovació d’edat, l’enviament de la mercaderia, etc.

La finalitat per a la qual està destinat el formulari de la secció CONTACTE és la posterior posada en contacte de mamabepo amb els usuaris que han realitzat algun tipus de consulta per mitjà dels mateixos,

 

Les dades podran ser utilitzades per l’enviament de butlletins i comunicacions comercials i publicitàries de mamabepo. En aquest cas els usuaris durant el procés de registre poden atorgar el seu consentiment mitjançant la selecció dels “check box” establerts a l’efecte, o mitjançant el procés d’oposició explicat més avall en la present política de privacitat

mamabepo és responsable del tractament i es compromet a no destinar les dades a una finalitat distinta per a la qual van ser recollides.

mamabepo es compromet a tractar les seves dades confidencialment i a aplicar les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar el seu tractament o accés no autoritzat, segons estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

L’emplenament dels formularis per part dels usuaris suposa que els mateixos presten el seu consentiment exprés a la recollida de les seves dades per part de mamabepo.

Els titulars de les dades tenen el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. Per exercitar aquests drets, els titulars de les dades poden dirigir una petició escrita acompanyada de la fotocòpia del DNI (o, si s’escau del passaport) per correu postal a l’adreça: Portabella i Fills S.L. Departament de Protecció de dades, Carrer Nou, 3 Sallent, Barcelona, Espanya.

Els usuaris respondran en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-mamabepo el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses o errònies, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

La present Política de Privacitat pot ser modificada atenent a les necessitats de mamabepo i a possibles canvis legislatius que es produeixin.

Propietat Intel·lectual

El Site i els continguts que s’hi alberguen estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. Es prohibeix expressament la còpia, modificació, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o generació d’obres derivades dels continguts de la pàgina, sense la prèvia autorització del titular dels corresponents drets, o es trobi legalment permès.

L’accés al web no pressuposa l’adquisició per part dels usuaris de dret de propietat sobre els continguts que figuren en el mateix.

Reserva de drets

mamabepo podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en l’estructura, disseny web així com qualsevol informació continguda en la pàgina, modificar o eliminar productes, les condicions d’accés o fins i tot d’ús de la web de forma unilateral i sense previ avís sense que això de lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de cap responsabilitat.

mamabepo es reserva el dret per interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del lloc web o de qualsevol dels serveis que l’integren.

Exclusió de garanties i responsabilitat

mamabepo es pogués derivar de:

  • La manca de disponibilitat i continuïtat tècnica o del funcionament de la pàgina.
  • De l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts,
  • De la falta d’utilitat, adequació o validesa del web, serveis, continguts amb l’objecte de respondre a les necessitats, activitats o expectatives dels usuaris.
  • De l’ús negligent o il·lícit de la web en general que no respectin les normes definides en el present avís legal, a la bona fe, ordre públic.
  • Errors: Pel que fa a l’existència d’errors o imprecisions en el Lloc Web i pel fet que els continguts han estat redactats d’acord amb la bona fe i seran esmenats per mamabepo al més aviat possible i tan aviat com tingui coneixement d’això.

Política d’enllaços

La Web pot incloure “links” o enllaços de text o gràfics cap a altres pàgines web i continguts situats fora de https://www.mamabepo.com/. Els mateixos són propietat de tercers.

https://www.mamabepo.com/ utilitza aquests “links” amb l’objecte de proporcionar més informació a l’Usuari. A causa de que són completament aliens a mamabepo, aquesta no es responsabilitza en cap cas de les esmentades pàgines web, dels seus continguts ni de les conseqüències que pugui comportar a l’Usuari l’accés a aquests enllaços.

Així mateix mamabepo només autoritza a terceres persones interessades a que estableixin “links” des de les pàgines web sempre que compleixin amb les obligacions establertes en el present Avís Legal.

Particularment el “link” ha de possibilitar que el web es mostri en la seva totalitat dins de la pantalla del navegador sense que els continguts es mostrin a través de marcs o “frames”. No obstant l’anterior, mamabepo es reserva el dret a exigir a aquestes terceres persones que retirin immediatament els “links” cap al Lloc Web quan així ho estimi convenient.

L’establiment d’un “link” no implicarà en cap cas l’existència de relacions entre el tercer que inclou el mateix i mamabepo, ni el coneixement i acceptació per part de mamabepo, dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web.

mamabepo no assumeix cap tipus de responsabilitat, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat, continguts, informacions, comunicacions, opinions, productes etc., oferts a les webs que no estan gestionades per mamabepo

Xarxes socials

La present web utilitzarà, Xarxes socials i comunitats virtuals que s’utilitzaran com a mitjans de comunicació i promoció dels productes i serveis de mamabepo. Les xarxes socials i comunitats virtuals de les que fa ús són les següents: Facebook, Twitter, instagram i bloc Wordpres sense perjudici que pugui utilitzar altres en un futur. Els objectius específics a través dels quals es fan servir aquests mitjans són el suport mediàtic i difusió dels serveis de mamabepo.

Pel que fa a la informació dels continguts de les xarxes socials mamabepo no es fa responsable en cap cas de la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, i actualització de la informació subministrada a través de les mateixes.

Els continguts establerts en les xarxes socials són exclusivament informatius, per la qual cosa no es responsabilitza de les decisions preses per l’Usuari a partir de les mateixes, ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o en tercers amb base a aquesta informació.

mamabepo procurarà fomentar la qualitat de les informacions a través de l’esmena d’errors en dades rebudes, així com, en l’administració dels llocs, i possibilitarà que tercers usuaris puguin reportar denúncies sobre comentaris ofensius i improcedents que no tinguin a veure amb els temes tractats , fotos publicades o vídeos igualment no relacionats amb els temes als quals es destina les anteriors Xarxes socials i comunitats.

En aquests casos, mamabepo com a administrador de les xarxes, tindrà la potestat d’esborrar tota informació que no s’ajusti a la qualitat, objecte i bon servei informatiu i lúdic de les xarxes socials. No obstant això, tot i la intenció de procurar la màxima qualitat de continguts, no es farà responsable de les informacions referides.

S’informa que l’accés a les xarxes socials i comunitats dels que el web fa ús per als objectius anteriorment descrits, requereix d’un servei / subministrament per part d’altres prestadors de serveis de la societat de la informació. mamabepo no pot en cap moment responsabilitzar-se de la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament de les mateixes, i per tant no pot impedir el seu suspens, cancel·lació o inaccessibilitat per causes alienes a mamabepo.

mamabepo no es responsabilitzarà dels danys o perjudicis que sofreixi l’usuari per motius que provinguin d’errors o desconnexions a les xarxes socials, i que puguin produir pèrdues d’informació, suspensions, cancel·lacions o interrupcions del servei durant la prestació del mateix o amb caràcter previ .

Les xarxes socials i les comunitats poden permetre l’accés a enllaços i altres pàgines web. Atenent a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, mamabepo actua com a prestador de serveis d’intermediació, de manera que només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats, en la mesura que tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi actuat amb la diligència deguda per a retirar-los. Si l’usuari considera que algun dels llocs enllaçats inclou continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-ho a mamabepo mitjançant el mail establert al principi del present avís legal, procedint diligentment a retirar aquests enllaços. mamabepo en cap cas es fa responsable dels continguts i serveis oferts en els llocs enllaçats, pel que no respon dels danys produïts per la seva il • licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat.