Condicions d’ús

Avís legal

política de privacitat

Introducció

En la present secció s’estableix la contractació i adquisició dels productes i serveis a través del lloc https://www.mamabepo.com/ propietat de Marta Portabella GONZALEZ (des d’ara MAMABEPO)

Mitjançant l’acceptació del present contracte, el consumidor i / o usuari (des d’ara client) accepta el següent:

1.- Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.

2.- Que ha llegit, entén i accepta sense reserves i cadascun dels punts de les presents condicions generals

3.- Que assumeix totes les obligacions establertes.

MAMABEPO no té per objecte el tractament de dades corresponents a menors d’edat. MAMABEPO només ven a persones majors d’edat d’acord amb la legislació espanyola (article 315 del Codi civil).

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del web de https://www.mamabepo.com/.

MAMABEPO es reserva el dret de modificar l’oferta contractual, constituïda per les presents condicions generals i la llista de productes i els seus preus, en qualsevol moment, si bé aquestes modificacions no s’efectuaran amb les contractacions ja realitzades pel consumidor i / o usuari prèviament . Per tot això, es recomana la seva lectura abans de procedir a la compra de qualsevol producte / i o servei oferts.

IDENTITAT DE LES PARTS

D’una banda, mamabepo, Portabella i Fills S.L. (Titular del web https://www.mamabepo.com/) amb CIF: B-63.797.849 com a proveïdor dels productes contractats pel consumidor i / o usuari, amb domicili social a Cali Nou, 3 Sallent, Barcelona, Espanya. Direcció de contacte info@mamabepo.com

D’altra banda, el client, registrat en el lloc web i el propòsit és ser consumidor i / o usuari de la mateixa i / o contractar els productes o serveis de MAMABEPO.

COMUNICACIÓ I CONTACTE

A l’efecte de comunicacions, MAMABEPO posa a la disposició del client els següents mitjans: E-mail:

info@mamabepo.com

Telèfon:(+34) 677025681

Direcció postal Carrer Nou, 3 Sallent, Barcelona, España.

Formulari de contacte i de atenció a l’usuari

Les comunicacions que es realitzin entre el client i MAMABEPO per aquests mitjans es consideraran eficaços i vàlids a tots els efectes.

RESPONSABILTAT DEL CLIENT

El client s’obliga a realitzar un ús lícit de la web i dels serveis en ella prestats, respectant la legislació vigent i abstenint-se d’lesionar els drets i interessos de terceres persones i de MAMABEPO.

El client té responsabilitat per la veracitat de les dades que proporcioni a MAMABEPO per tant respon de les conseqüències que es poguessin ocasionar per proporcionar dades falses o errònies en la present web.

El client ha de respectar i d’acceptar les condicions generals de contractació, i els avisos legals i de privacitat establerts en la present web.

L’incompliment de l’anterior, podrà donar lloc a la retirada o cancel·lació dels serveis per part de MAMABEPO sense necessitat de preavís i sense que això doni dret a cap indemnització, així com, a l’inici d’accions legals a què tingués dret a acudir MAMABEPO.

RESPONSABILITAT DE MAMABEPO.

MAMABEPO es compromet a respectar les obligacions establertes en les presents condicions generals de contractació en temps i en forma establerts.

Per a qualsevol informació o solucionar dubtes, el client comptarà amb el formulari establert a aquest efecte a la secció “contacte” o via correu electrònic a l’adreça de correu electrònic info@mamabepo.com indicant el número de comanda o establint la seva consulta.

IDIOMA

L’idioma en que es perfecciona la relació amb el client serà el català o castellà

Objecte del contracte (DESCRIPCIÓ DELS PRODUCTES I SERVEIS)

L’objecte del present contracte és regular la relació existent entre MAMABEPO i el client en el moment en què aquest atorga el seu consentiment durant el procés de contractació en acceptar la casella corresponent. (Casella que, previ a la seva acceptació, informarà sobre les presents condicions generals, avís legal i política de privacitat de la present web).

La relació contractual de compra -venda comportarà el lliurament a canvi d’un preu determinat en la web d’un producte o servei

PROCEDIMIENT DE CONTRACTACIÓ

La compra dels productes de MAMABEPO es poden realitzar segons el que estableix l’enllaç com comprar

PRODUCTES / SERVEIS OFERTS

Les característiques principals de cada producte o servei estan descrites en les seves corresponents fitxes o seccions. (Característiques, preu, ofertes, descomptes, etc).

Les ofertes estaran degudament marcades i identificades com a tal, indicant convenientment el preu anterior i el preu de l’oferta.

La venda de productes només es realitzaran en territori espanyol, incloent illes canàries, balears i Ceuta, Melilla

Per a qualsevol informació sobre la comanda, el client comptarà amb el formulari establert a aquest efecte a la secció “contacte” o bé a través del telèfon 677025681, o via correu electrònic a l’adreça de correu electrònic info@mamabepo.com indicant el nombre de comanda que li va ser assignat al correu electrònic de confirmació de la compra.

PREU I TERMINI DE VALIDESA DELS PRODUCTES O SERVEIS

El client accepta que la valoració econòmica d’alguns dels productes o serveis poden variar en temps real. Com a conseqüència, el preu a aplicar serà el vigent en la data de realització de la comanda. No obstant això, aquest preu final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica de forma prèvia i abans que aquest procedeixi a formalitzar la seva acceptació de la compra.

Els preus que s’indiquen respecte a cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i en tot cas s’han d’expressar en la moneda Euro (€).

En els preus assenyalats en els productes o serveis, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, segur d’enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte o servei adquirit.

Aquestes despeses no es poden calcular per endavant pel fet que es calculen en funció del territori al qual s’envia la comanda així com el seu pes i grandària.

El client podrà comprovar i calcular el preu total del producte amb els desglossaments exactes abans de procedir a formalitzar el pagament en el procés de compra de la web.

FACTURACIÓ

Tot pagament realitzat a MAMABEPO comportarà l’emissió d’una factura electrònica a nom del client que hagi procedit a la compra d’un producte / servei.

Aquesta factura serà automàticament enviada a l’adreça de correu electrònic proporcionada pel client en el procés de compra / registre.

El client consenteix de forma expressa a través de l’acceptació de les presents condicions generals a aquesta remissió de la factura per via electrònica. No obstant l’anterior, podrà en qualsevol moment revocar aquest consentiment, a través de l’enviament d’un correu electrònic a MAMABEPO a l’adreça info@mamabepo.com establint en l’assumpte “factura paper” i indicant el seu desig de recepció de la mateixa en dit format.

FORMES DE PAGAMENT

1) Amb targeta de crèdit. A través d’aquest mitjà de pagament, el client haurà de facilitar el seu número de targeta, la data de caducitat i el seu nombre CVV. En aquest cas, les seves dades seran xifrats i enviats sota servidor segur. Aquest procediment no facilita el número de targeta a MAMABEPO. Es realitza a través del servei STRIPE.

2) Mitjançant transferència bancària: El client per efectuar el pagament mitjançant aquesta modalitat ha de fer una transferència bancària (determinant en el concepte la referència de la comanda) en un termini màxim de 3 dies hàbils des de la realització de la comanda. MAMABEPO es reserva el dret de cancel·lar la comanda en cas de no haver rebut confirmació de la transferència transcorregut aquest termini. El compte bancari es mostrarà al client en el moment en què aquest triï aquesta modalitat de pagament

3) Mitjançant PayPal: Perquè el client pugui abonar les seves compres per mitjà d’aquest sistema ha de disposar d’un compte PayPal. Per a més informació www.paypal.com
* Actualment no hi ha cap cost addicional per al mètode de pagament

DADES RECOLLIDES DURANT EL PROCÉS DE COMPRA

En mamabepo recollim les dades durant el procediment de compra

  • Nom i cognoms
  • Adreça de correu electrònic
  • Número de telèfon
  • Direcció d’enviament i facturació

Les dades seran emmagatzemades per mamabepo indefinidament o fins que l’usuari decideixi eliminar-los. Les dades relatives als mètodes de pagament no són emmagatzemats per Mamabepo, aquests seran tractats segons el mètode escollit.

Si desitges saber més sobre l’ús de dades personals visita la nostrapolítica de privacitad.

TERMINIS I LLIURAMENT COMANDES

El servei es considerarà lliurat al client en el moment en què se li proporcioni la rutina a realitzar per part del client,

El producte es considerarà lliurat al client en el moment en què estigui a disposició del client i es firma per aquest la recepció del mateix a l’Agència de transport / correus en cas de lliurament certificada.

El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili de lliurament designat lliurement pel client en el registre / procés de compra un cop s’hagi executat i confirmat el pagament.

En cap cas MAMABEPO es responsabilitzarà quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades pel client siguin falses, inexactes o incompletes, o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l’entitat que s’encarregui de la tramesa , com ho és, l’absència del destinatari.

MAMABEPO no es fa responsable de la pèrdua d’enviaments per part de correus quan es selecciona el mètode d’enviament de correu sense certificar. ( Sense seguiment d’enviament)

En cas de lliurament a la península, MAMABEPO establirà un termini de quinze (15) dies hàbils. Per zones no peninsulars com Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla el lliurament es pot demorar per causes de duanes o complexitat del transport.

Per a enviaments internacionals mamabepo no pot determinar el temps de lliurament, ja que dependrà del servei d’enviament contractat en cada moment.

Les comandes rebudes abans de les 12:00 seran enviats aquella mateixa tarda, sempre que hi hagi disponibilitat del producte. Els rebuts després d’aquesta hora s’enviaran el dia següent o quan hi hagi disponibilitat del mateix. Això no afecta els productes que requereixin personalització.

En aquests terminis no es tindrà en compte els dissabtes, diumenges i els dies festius i vigents a Espanya.

És possible que es pugui demorar més enllà dels terminis fixats, és aquest cas, MAMABEPO, adoptarà les mesures exigides a un comerciant diligent per al lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, i de no ser així, en el termini màxim de 30 dies naturals a partir de la compra del producte tal com especifica la normativa vigent en matèria de Consumidors i usuaris (art. 109).

Si tot i això es seguís sense lliurar el producte, el comprador té dret a emplaçar a MAMABEPO perquè compleixi en un termini addicional adequat a les circumstàncies. Si l’empresari no fa lliurament dels béns en el termini addicional, el client tindrà dret a resoldre el contracte, havent de la venedora procedir a reemborsar, sense cap demora indeguda, totes les quantitats abonades pel comprador en virtut d’aquest.

DESPESES D’ENVIAMENT

Els barems establerts per calcular les despeses d’enviament depenen de la regió als quals s’ha d’enviar el producte, la mida i del pes del mateix.

Aquestes dades seran proporcionades pel client en el moment en el qual fa efectiu el registre mitjançant el formulari. Aquesta selecció es fa a través de la inserció en el formulari del lloc de l’enviament: Espanya (Canàries), Espanya (Península), Espanya (Balears), Espanya (Ceuta i Melilla) o altres països.

Un cop realitzada la comanda i confirmat el seu import, el sistema calcularà el cost de les despeses d’enviament, per la qual cosa, el client podrà comprovar en tot moment a la pantalla, la factura de la compra, en la qual vindran desglossats els costos del comanda i les d’enviament.

RECLAMACIÓ DE COMANDES NO LLIURADES:

El client, després de la recepció d’un mail que la seva comanda està completat, si transcorregut un termini raonable no rep el producte, pot posar-se en contacte amb MAMABEPO pel formulari “contacte” o per mail: info@mamabepo.com per poder aclarir la causa de la demora.

Un cop obtinguda la reclamació, MAMABEPO contactarà amb el client per tal d’explicar el que ha passat i arribar a un acord sobre l’esdevingut.

En cas últim que MAMABEPO no tingui disponibilitat del bé contractat, el client ha de ser informat d’aquesta falta de disponibilitat i en el termini més breu possible rebrà de MAMABEPO les sumes abonades.

ANUL·LACIONS

Si un cop realitzada la compra es vol anul·lar una comanda que encara no ha estat expedit, es pot fer sempre que s’indiqui mitjançant el formulari de contacte establert a l’efecte a la secció “contacte” o per escrit a l’adreça electrònica info@mamabepo .com, formulari d’atenció al client indicant el número de la comanda que es vol cancel·lar.

PRODUCTE DEFECTUÓS A L’ENTREGA

En el supòsit en que el producte estigui danyat pel transport el client ha de indicar-ho en l’albarà del transportista.

Si després de revisar la comanda el client observés diferències entre el material rebut i l’albarà de enviament, o la comanda està danyat per algun cop s’ha de contactar en el menor espai de temps possible amb MAMABEPO, mitjançant el formulari de contacte establert a l’efecte en la secció “atenció al client” oa l’adreça electrònica info@mamabepo.com.

Codis de Conducta

S’informa que MAMABEPO no està adherit a cap codi de conducta, tant propi com aliè. En endavant, aquesta adhesió podrà ser modificada per voluntat pròpia de MAMABEPO sense intervenir comunicació expressa per escrit amb els seus clients.

FORÇA MAJOR

Cap de les parts contractants tindrà cap responsabilitat davant de qualsevol tipus de falta deguda a causa major. La finalització del contracte es posposarà fins l’acabament de la situació de força major.

DRET DE DESISTIMENT

El consumidor i / o usuari disposarà d’un termini de 14 dies naturals comptats a partir de la data de recepció del producte per a la devolució del mateix sense necessitat d’indicar el motiu i sense incórrer en cap cost excepte les despeses relatives a l’enviament que seran assumits per part del consumidor i / o usuari. En tot cas el producte ha de ser retornat en el seu embalatge original i en perfecte estat.

S’estableixen les següents excepcions en l’exercici del dret de desistiment i que vénen recollides expressament en la Llei en matèria de consumidors i usuaris, que són, entre d’altres-

La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i / o usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l’empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.

El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i / o usuari o clarament personalitzats.

El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i / o usuari amb el coneixement per part seva de que en conseqüència perd el seu dret de desistiment

Procediment:

Per exercir el seu dret de desistiment, el consumidor i / o usuari disposa d’un termini de 14 dies naturals, per això emplenar el formulari establert a l’efecte a la secció “contacte” o bé farà un altre tipus de declaració inequívoca en la que assenyali la seva decisió de desistir del contracte de venda.

Ja sigui per un mitjà o un altre, la seva comunicació ha de contenir les següents dades:
Les seves dades identificatives: nom complet i adreça
Nombre de comanda que figura en la factura que li ha remès juntament amb el bé adquirit
Descripció del bé adquirit
La seva voluntat de desistir del contracte de compravenda
Compte bancari on vol que se li faci la devolució de preu i costos.
Data de comunicació
Si envieu la vostra petició per mitjà no electrònic (per exemple, correu postal) la mateixa haurà de venir signada.

A partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistir del contracte, el consumidor i / o usuari té un termini de 14 dies naturals per tornar a MAMABEPO en perfecte estat el bé adquirit juntament amb còpia de la factura de compra.

MAMABEPO comunicar sense demora al consumidor i / o usuari mitjançant mail el justificant de recepció de l’esmentat desistiment, amb les instruccions de l’enviament per part del consumidor i / o usuari. Un cop rebut el producte o el consumidor i / o usuari hagi presentat prova fefaent de la devolució del bé, MAMABEPO lliurarà sense demores indegudes les sumes lliurades pel consumidor i / o usuari.

Quan el consumidor i / o usuari, hagi d’exercir el dret de desistiment en la prestació d’un servei, haurà d’abonar a MAMABEPO un import proporcional a la part ja prestada del servei en el moment en què el va informar d’aquest dret de desistiment . (Aquest import es calcularà en funció a la base del preu total d’aquest servei)

GARANTIES APLICABLES

Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s’indiqui el contrari en la seva descripció.

Tots ells compten amb un període de garantia, d’acord amb els criteris i condicions descrites en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

FULLS DE RECLAMACIÓ

A l’adreça Carrer Nou, 3 Sallent, Barcelona, Espanya, el consumidor i / o usuari té a la seva disposició fulls de reclamacions, conforme estableix la normativa competent en aquesta matèria. No obstant l’anterior, el consumidor i / o usuari podrà en tot cas, sol·licitar la remissió de les mateixes mitjançant el formulari de contacte establert a l’efecte a la secció “contacte” oa l’adreça electrònica info@mamabepo.com, formulari d’atenció al client.

FUR I LLEI APLICABLE

Les presents condicions, es regiran per la llei espanyola en el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions generals, davant d’un consumidor, els jutjats competents seran els del domicili d’aquest.

En el cas que es tracti d’una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).